Hợp tác giữa MyCES Solution và Top Hot AppsMyCEST Solution là một nhóm Sinh viên Kỹ thuật và Học giả thành lập một công ty ở Malaysia để mang đến một giải pháp trong thiết kế hệ thống nhúng cũng như hệ thống tự động hóa và ứng dụng Internet of Things bằng cách đơn giản hóa các board mạch cho mục đích giáo dục và công nghiệp.

Họ đã sử dụng Arduino Remote LITE như là một công cụ chính để điều khiển các robot từ xa trong các khóa học STEM dành cho trẻ em và sinh viên. Các hướng dẫn để kết nối cũng như sử dụng chế độ Gamepad để điều khiển robot là một trong những nội dung chính trong giáo trình của họ.


Ngoài ra, họ cũng dùng Arduino Remote LITE cho sản phẩm thương mại mang tên ArMoR - Mobile Robot

Sản phẩm này hiện đang được bán trên Shopee Malaysia: https://shopee.com.my/Arduino-Mobile-Robot-(ArMoR)-CESTBOT-for-STEAM-Education-(Mechatronics)-i.67321722.1731788391

Đây là trang hướng dẫn cách lắp ráp và chơi với robot này: https://mycest.blogspot.com/2018/12/armor-mobile-robot.html