Tagged "Arduino Car"

Điều khiển xe Arduino Bluetooth bằng ứng dụng Arduino Remote LITE

Bạn muốn làm một chiếc xe Arduino Bluetooth điều khiển bằng Smartphone, hoặc bạn đang muốn làm một robot điều khiển bằng Bluetooth? Arduino Remote LITE là sự lựa chọn phù hợp của bạn. Hướng dẫn chi tiết cùng với code mẫu Arduino có sẵn trong bài viết này. Bạn có thể nâng cấp code này để làm bất kỳ robot nào bạn muốn. Đặc biệt là tất cả những mã lệnh đều có thể tùy biến được theo ý bạn trong chế độ Gamepad của phần mềm.