Tagged "Bluetooth Robot"

Điều khiển xe Arduino Bluetooth bằng ứng dụng Arduino Remote LITE

Bạn muốn làm một chiếc xe Arduino Bluetooth điều khiển bằng Smartphone, hoặc bạn đang muốn làm một robot điều khiển bằng Bluetooth? Arduino Remote LITE là sự lựa chọn phù hợp của bạn. Hướng dẫn chi tiết cùng với code mẫu Arduino có sẵn trong bài viết này. Bạn có thể nâng cấp code này để làm bất kỳ robot nào bạn muốn. Đặc biệt là tất cả những mã lệnh đều có thể tùy biến được theo ý bạn trong chế độ Gamepad của phần mềm.

Hợp tác giữa MyCES Solution và Top Hot Apps

MyCEST Solution là một nhóm Sinh viên Kỹ thuật và Học giả thành lập một công ty ở Malaysia để mang đến một giải pháp trong thiết kế hệ thống nhúng cũng như hệ thống tự động hóa và ứng dụng Internet of Things bằng cách đơn giản hóa các board mạch cho mục đích giáo dục và công nghiệp.